หลักสูตรรถขนส่งทางบก บ2 ท2+ใบขับขี่ (มีใบขับขี่รถยนต์แล้ว)
ลดราคา!

฿5,900.00

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 30 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. อายุตั่งแต่ 21 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ     ใช้รถของทางโรงเรียนตลอดการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 30 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. อายุตั่งแต่ 21 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ     ใช้รถของทางโรงเรียนตลอดการเรียนการสอน