หลักสูตรรถยนต์+ใบขับขี่ (มีพื้นฐานแล้ว)
ลดราคา!

฿3,500.00

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. อายุตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
  • ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ     ใช้รถของทางโรงเรียนตลอดการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. อายุตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
  • ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ     ใช้รถของทางโรงเรียนตลอดการเรียนการสอน