Search for:
เครื่องหมายจราจร 7
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.7

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

11. ทางเอกตัดกัน
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงลักษณะสัญลักษณ์ทางเอกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
12. ทางเอกตัดกัน รูปตัววาย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
13. ทางเอกตัดกัน รูปตัวที
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัวที ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
14. ทางโทแยกทางเอก ทางขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
15. ทางโทแยกทางเอก ทางซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
16. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
17. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
18. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
19. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
20. ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย รูปตัววาย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
สัญลักษณ์จราจร
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.6

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

1. ทางโค้งซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
2. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
3 . ทางโค้งขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
3 . ทางโค้งขวา หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
4. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
5. ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
6. ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
7. ทางโค้งกลับ เริ่มขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
8. ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
9. ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
10. ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่ 5
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.5

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

41. ป้ายให้ชิดขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
42. ป้ายให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้าย
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
43. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
44. ป้ายให้เลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

45. ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
46. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
47. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
48. วงเวียน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
49. ช่องเดินรถประจำทาง
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
50. ช่องเดินรถมวลชน
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏใน
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
เครื่องหมายจราจร 4
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.4

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

31. ป้ายห้ามหยุด
หมายความว่า ห้ามให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
เครื่องหมายจราจร
32. ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด ที่กำหนดไว้เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
33. ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
34. ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
35. ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนด เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
36. ป้ายให้ใช้ความเร็ว
หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
เครื่องหมายจราจร
37. ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
38. ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
39. ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
เครื่องหมายจราจร
40. ป้ายให้ชิดซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร
สอบใบขับขี่ 3
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.3

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

21. ป้ายห้ามรถสามล้อ
หมายความว่า ห้ามรถสามล้อเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
22. ป้ายห้ามรถจักรยาน
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ตั้งป้าย
23. ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
24. ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
25. ป้ายห้ามรถแทรกเตอร์
หมายความว่า ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
26. ป้ายห้ามเกวียน
หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
27. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
28. ป้ายหยุดตรวจ
หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วนั้น
สอบใบขับขี่
29. ป้ายห้ามจอด
หมายความว่า ห้ามให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
สอบใบขับขี่
30. ป้ายจำกัดความเร็ว
หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
สัญลักษณ์จราจร 2
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.2

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

11. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
หมายความว่า ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย
สัญลักษณ์จราจร
12. ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ
13. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
หมายความว่า ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา
14. ป้ายห้ามใช้เสียง
หมายความว่า ห้ามให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียง ที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
15. ป้ายห้ามรถยนต์
หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
16. ป้ายห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ สามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร
17. ป้ายห้ามรถบรรทุก
หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
18. ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร
19. ป้ายห้ามรถพ่วง
หมายความว่า ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร
20. ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร 1
ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.1

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

1. ป้ายหยุด
หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
2. ป้ายให้ทาง
หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
3. ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อกันตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
4. ป้ายห้ามแซง
หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
5. ป้ายห้ามเข้า
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร
6. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
สัญลักษณ์จราจร
7. ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
8. ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
สัญลักษณ์จราจร
9. ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางขวา
สัญลักษณ์จราจร
10. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับ
สัญลักษณ์จราจร
รถจักรยานยนต์ 2022
หลักสูตรการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตจักรยานยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับขี่อย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

สอนขับรถยนต์

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2. การขับรถอย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. มารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ผู้ขอรับหนังสือรับรองทุกหลักสูตรต้องจัดส่งเอกสารหรือคู่มือประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณา

สอนขับรถจักรยานยนต์ 2022
ผู้ขอรับหนังสือรับรองหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

1.1 หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ดังนี้

1.1.1 ภาคทฤษฏี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดังนี้

สอนขับรถจักรยานยนต์

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาท และหลักพื้นฐานการขับขี่
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

1.1.2 ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยายนต์ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้แก่

สอนขับรถจักรยานยนต์

(ก) การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
(ข) การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
(ค) การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
(ง) การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
(จ) การเปลี่ยนเกียร์
(ฉ) การเบรก (ตอนที่ 1)
(ช) การควบคุมความเร็ว

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

สอนขับรถจักรยานยนต์

(ก) การเบรก (ตอนที่ 2 )
(ข) การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
(ค) การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
(ง) การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
(จ) การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
(ฉ) การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(ช) การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
(ซ) การขับขี่เมื่อคนซ้อนท้าย
(ฌ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.หัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.2 การขับรถอย่างปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 มารยาทในการขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง