ใส่รองเท้าแตะขับรถ ผิดกฎหมายหรือไม่?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

รองเท้าแตะเป็นรองเท้าที่คนไทยหลายคนนิยมเลือกใส่ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกสบาย ไม่อับร้อนเหมือนกับรองเท้าผ้าใบ แต่ตามกฎหมายแล้วเราสามารถใส่รองเท้าแตะขับรถได้หรือไม่? จะพาไปหาคำตอบกัน

 กฎหมายห้ามใส่รองเท้าแตะขับรถในประเทศไทยมีอยู่จริง แต่บังคับใช้เฉพาะผู้ขับรถรับจ้าง คนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจรเท่านั้น โดย พ.ร.บ. ขนส่งทางบก มาตรา 102(1) และกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 ระบุว่า ในขณะขับรถรับจ้าง รถยนต์สาธารณะ ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยรัดกุม และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หากฝ่าฝืนจะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 127

 ข้อกฎหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่บังคับเฉพาะผู้ขับรถบรรทุกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรถรับจ้าง เช่น รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถนำเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นการทำให้เกิดความเรียบร้อยของผู้ประกอบอาชีพให้บริการนั่นเอง

 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลบังคับครอบคลุมแต่อย่างใด เพียงแต่ควรแต่งกายระหว่างขับรถให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการขับรถก็เพียงพอ