ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน? ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี ต้องทำอย่างไร

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ใบขับขี่ในปัจจุบันมีทั้งแบบ 2 ปี และ 5 ปี จึงทำให้หลายคนเผลอลืมว่าใบขับขี่ของตนเองหมดอายุเมื่อใด แล้วกรณี “ใบขับขี่หมดอายุ” ขึ้นมาจริงๆ จำเป็นต้องต่อภายในระยะเวลาเท่าใด จึงจะไม่ต้องทำการสอบใบขับขี่ใหม่ แล้วถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี ต้องทำอย่างไร จะพาไปหาคำตอบกัน

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

อันที่จริงแล้วใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน แต่กรณีเผลอปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุลง ก็ยังคงสามารถต่อใบขับขี่ได้เช่นกัน แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หมดอายุ ดังนี้

  • ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันหมดอายุ)
    กรณีใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการต่อใบขับขี่ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด
  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
    หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 45 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น 90% หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง
  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป
    กรณีใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการดำเนินการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ เหมือนกับการทำใบขับขี่ใหม่ทุกประการ
หลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบขับขี่ทั้งชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นแบบ 5 ปี และแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ประกอบด้วย
1.ใบขับขี่เดิม
2.บัตรประชาชนฉบับจริง
3.ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการต่อใบขับขี่

1.ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า)
3.อบรม 1 ชั่วโมง (เฉพาะ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถอบรมออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน https://www.dlt-elearning.com ได้)
4.ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / รับใบขับขี่

กรณีใบขับขี่หมดอายุสามารถ

เคลมประกันภัยรถยนต์ได้หรือไม่?
หากขับรถประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ บริษัทประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติทุกประการ โดยใช้ใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงว่าเคยได้รับใบอนุญาตขับรถจากกรมการขนส่งทางบกมาแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็อาจเป็นเหตุให้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกปรับข้อหาขับรถโดยที่ใบขับขี่หมดอายุ ระหว่างโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทได้