เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

เทคนิกการขับมอเตอร์ไซค์ ช่วงหน้าฝน ที่มีน้ำท่วม

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังมักเกิดขึ้นได้ทุกที่ในช่วงเวลาหน้าฝน การใช้รถจำเป็นต้องมีเทคนิคของการขับขี่เพื่อความปลอดภัยทั้งรถและตัวผู้ขับขี่จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะของการขับขี่อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง เราจะทำอย่างไรเมื่อต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมขัง วันนี้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ มีวิธีรับมือและทักษะของการขับรถอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราเองมาฝากกันครับ

4 วิธี หากต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมขัง โดยโรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ

  1.  ไม่ควรขี่รถลุยน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1 ฟุต จากระดับพื้นถนน หรือห้ามท่วมถึงคาบููเรเตอร์เด็ดขาด หากเป็นรุ่นหัวฉีดก็ระวังเรื่องน้ำเข้าเครื่องกรองอากาศส่งผลต่อระบบเครื่องยนต์เสี่ยงต่อความเสียหาย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โดยง่าย หากไม่รู้จักหรือชำนาญเส้นทางเพราะเวลาน้ำท่วมขังยากที่จะจำหลุม บ่อ แม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่เราผ่านทุกวันก็ตาม เมื่อเวลาน้ำท่วมยากที่จะสังเกตเห็นได้ชัดถึงความลึก
  2.  หากพบว่ามีน้ำท่วมขังไม่ควรขับเร็ว โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ แนะนำว่าเราควรเลือกใช้ระดับความเร็วที่พอเหมาะพอดี และเป็นระดับพื้นที่สามารถมองเห็นพื้นถนนได้ ป้องกันไม่ให้น้ำกระจายมากเกินไป หรือบางครั้งอาจจะเจอกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หากขับรถเร็วเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขึ้นได้ง่าย
  3.  ควรเลือกที่จะเบรกเป็นระยะเพื่อเป็นการไล่น้ำและป้องกันเบรกลื่น ปัญหาน้ำท่วมขังจะทำให้เรื่องผ้าเบรกกับจานเบรกทำงานได้ไม่เต็มที่ เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้นได้ง่ายเพราะผ้าเบรกไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ การเบรกย้ำ ๆ บ่อย ๆ ครั้ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานของเบรกได้อย่างดีที่สุด
  4.  กรณีที่รถดับ กลางทาง อย่าเพิ่งเร่งรีบสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาด ให้เข็นรถมายังบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงหรือบริเวณที่มีพื้นแห้งเพื่อต้องการ Check ว่ามีน้ำเข้าท่อไอเสียหรือไม่ หากพบว่ามีน้ำขังให้หาทางระบายน้ำออกโดยเร็ว หลังจากนั้นให้ทำการสตาร์ทเครื่องด้วยคันสตาร์ทเท้าจะดีที่สุด ควรเร่งเครื่องทิ้งไว้ 3-5 นาทีก่อน เพื่อต้องการเร่งเครื่องให้ร้อนขึ้นมาจากเดิม

แล้วในกรณีที่รถสตาร์ทติดแล้วต้องทำอย่างไรหลังจากถูกน้ำท่วม

ให้ลุยน้ำมาจนไปจนถึงบริเวณที่แห้งไม่มีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัย หลังจากที่ลุยน้ำมาได้แล้วให้เราอย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์ในทันที เพราะอาจยังมีน้ำตกค้างอยู่ในท่อไอเสีย หากเราเลือกที่จะดับเครื่องทันทีเสี่ยงต่อการทำให้ท่อผุก่อนเพราะมีน้ำขังอยู่ ดังนั้นการเลือกที่จะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักจะทำให้น้ำในท่อเริ่มระเหยออกไปในรูปแบบไอน้ำ หรือควันลอยขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เปรียบเหมือนกับเพิ่มความร้อนไปยังท่อเพื่อให้น้ำมีความร้อนสูงขึ้น

ทั้งนี้การขับมอเตอร์ไซค์เมื่อต้องพบปัญหาน้ำท่วมทั้งที่เครื่องดับหรือไม่ดับจำเป็นรู้จักวิธีจัดการอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการกำจัดน้ำและป้องกันน้ำเข้าเครื่องหรือระบบได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจำเป็นต้องเพิ่มความระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากที่สุด โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ