ไม่มีป้าย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” เลี้ยวได้เลยหรือต้องรอ?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ไม่ใช่ว่าทุกแยกจะสามารถ “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ได้เสมอไป หากแต่ต้องปฏิบัติตามป้ายจราจรที่กำกับเอาไว้ด้วย ซึ่งโดยมากแล้วก็จะคุ้นตาทั้งป้าย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” และ “เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ” แต่กรณีที่แยกนั้นไม่มีป้ายกำกับไว้ล่ะ จะสามารถเลี้ยวได้ทันทีเลยหรือไม่? จะพาไปหาคำตอบกันครับ

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

กรณีมีป้าย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด”

 ให้ชะลอรถเพื่อตรวจสอบรถทางตรงที่วิ่งมาทางด้านขวาขับผ่านไปเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟเขียว

กรณีมีป้าย “เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ”

 ผู้ขับขี่ต้องหยุดรอหลังเส้นหยุด เมื่อได้สัญญาณไฟเลี้ยวจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับ 200 – 500 บาท

กรณีไม่มีป้ายกำกับไว้

ผู้ขับขี่ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดรอจนกว่าจะได้สัญญาณไฟเขียวพร้อมกับรถในด้านเดียวกัน และต้องมองรถจากทางตรงให้แน่ใจว่าปลอดภัยจึงจะสามารถเลี้ยวได้ ทั้งนี้ รถคันหลังไม่ควรบีบแตรเพื่อเร่งให้รถคันหน้าเลี้ยวซ้ายทันที เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อรถคันหน้าได้

 รู้แบบนี้แล้วก่อนจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก ต้องตรวจสอบป้ายจราจรที่กำกับไว้ให้แน่ชัด และปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยใยการใช้รถใช้ถนนด้วยล่ะครับ