​เติมน้ำมัน ตอนเช้า กับ ตอนบ่าย ตอนไหนได้น้ำมันเยอะกว่า?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

 ความเชื่อที่ว่าการเติมน้ำมันตอนเช้า จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เป็นจริงหรือไม่?

หลายคนมีความเชื่อที่ว่า การเติมน้ำมันตอนเช้า จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันมากกว่า เนื่องจากช่วงเช้าเป็นเวลาที่อากาศเย็นมาตลอดทั้งคืน น้ำมันจึงไม่ขยายตัว เมื่อเติมแล้วจึงได้ปริมาณน้ำมันเต็มลิตรเต็มหน่วยมากกว่า ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญคนไหน ออกมาฟันธงว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นความจริง

แต่ในหลักความเป็นจริงนั้น ถังเก็บน้ำมันของปั๊มจะถูกติดตั้งไว้ใต้ดิน ลึกจากพื้นผิวประมาณ 1-1.5 เมตร ตามกฎหมาย และมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น อุณหภูมิของอากาศจึงไม่มีผลทำให้น้ำมันขยายตัวได้เลย

​เติมน้ำมัน

และแม้ว่าอุณหภูมิจะมีผลต่อการขยายตัวของน้ำมันก็จริง แต่สภาพอากาศของประเทศไทยระหว่างกลางวัน และกลางคืน ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนกับบางประเทศ (พูดง่ายๆ คือ ร้อนทั้งกลางวันและกลางคืน ร้อนทั้งปี!) ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาก็คงต้องใช้หน่วยวัดที่เล็กกว่า มิลลิลิตร ด้วยซ้ำไป

ดังนั้น การเติมน้ำมันรถ สามารถเลือกเติมเวลาใดก็ได้ตามสะดวก เพราะไม่ว่าจะเติมในช่วงเวลาใด ก็ไม่มีผลใดๆ ต่อปริมาณน้ำมันที่ได้เลยแม้แต่น้อยครับ