เช็กลิสต์ 5 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนขับรถเดินทางช่วงปีใหม่

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว หลายคนมีแผนขับรถเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนายังต่างจังหวัด การเตรียมรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย จึงเตรียมเช็กลิสต์ 5 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทาง มีอะไรบ้าง?

1. ตรวจเช็กห้องเครื่องยนต์

แม้ว่าจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของเครื่องยนต์ ก็สามารถตรวจสอบสภาพเบื้องต้นภายในห้องเครื่องได้ โดยเช็กระดับของเหลวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, น้ำยาหม้อน้ำ, น้ำฉีดล้างกระจก ฯลฯ

ของเหลวทั้งหมดจะต้องอยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป หากพบว่ามีสีหรือกลิ่นผิดแปลกไปจากปกติ ควรรีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขก่อนออกเดินทาง จะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างทาง

2. ตรวจเช็กสภาพยาง

ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ควรตรวจเช็กแรงดันลมยางให้เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือหรือสติกเกอร์บริเวณเสาฝั่งผู้ขับขี่ กรณีต้องบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระเต็มคัน ควรเพิ่มแรงดันลมยางคู่หลังมากกว่าปกติ 2-4 ปอนด์ เพื่อชดเชยกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา

ตรวจเช็กด้วยสายตาว่าดอกยางยังคงเหลือมากกว่า 2 มิลลิเมตรขึ้นไป เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และยางจะต้องไม่มีรอยแตกลายงา หรือรอยบิ่นใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างยาง ซึ่งอาจทำให้ยางเกิดระเบิดเมื่อใช้ความเร็วสูงได้

3. ตรวจเช็กไฟส่องสว่างรอบคัน

ไฟส่องสว่างทุกดวงจะต้องติดครบ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า, ไฟท้าย, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว, ไฟถอยหลัง รวมถึงไฟตัดหมอก (ถ้ามี) หากพบว่าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดควรรีบเปลี่ยนก่อนออกเดินทาง

4. ตรวจเอกสารประจำรถ

ควรพกสำเนาคู่มือจดทะเบียนไว้ในรถเผื่อถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (เก็บเล่มจริงไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันการสูญหาย) กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ทั้ง พ.ร.บ. และประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1, 2, 3 และอื่นๆ) รวมถึงควรมีเบอร์โทรฉุกเฉินไว้เผื่อกรณีรถเสียหรือประสบอุบัติเหตุ จะได้ขอรับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

5. เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่

งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากจำเป็นต้องออกเดินทางในยามวิกาล ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมมากกว่าปกติ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังกายเพื่อป้องกันการอ่อนเพลีย และจัดสรรเวลาพักผ่อนอย่างรอบคอบก่อนออกเดินทาง

เพื่อป้องกันอาการหลับในขณะขับรถ ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ, ชา (หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาล) ลดอาการประเภทแป้งและอาหารที่มีน้ำตาลสูง จอดแวะพักเป็นระยะเพื่อกระตุ้นความสดชื่น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะครับ