ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.4

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

31. ป้ายห้ามหยุด
หมายความว่า ห้ามให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
เครื่องหมายจราจร
32. ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด ที่กำหนดไว้เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
33. ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
34. ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร
35. ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด
หมายความว่า ห้ามให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนด เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
36. ป้ายให้ใช้ความเร็ว
หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
เครื่องหมายจราจร
37. ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
38. ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
39. ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
เครื่องหมายจราจร
40. ป้ายให้ชิดซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
เครื่องหมายจราจร