ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.11

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

51. สัญญาณจราจร
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
อธิบายรูปป้ายจราจร
52. หยุดข้างหน้า
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
อธิบายรูปป้ายจราจร
53. ให้ทางข้างหน้า
หมายความว่า ทางข้างหน้มีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ให้ผู้ขับรถเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางทันที เมื่อขับรถถึงป้ายให้ทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
อธิบายรูปป้ายจราจร
54. โรงเรียน ระวังเด็ก
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้าเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
อธิบายรูปป้ายจราจร
55. ระวังคนข้ามถนน
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
อธิบายรูปป้ายจราจร
56. ระวังสัตว์
หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
อธิบายรูปป้ายจราจร
57. ระวังเครื่องบินบินต่ำ
หมายความว่า ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบินและอาจมีเครื่องบินบินลงในระดับต่ำ ให้ขับรถให้ช้าลง หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า ให้หยุดรถให้เครื่องบินผ่านไปได้โดยปลอดภัย
อธิบายรูปป้ายจราจร
58. เขตห้ามแซง (ใช้ติดตั้งด้านขวาของทาง)
หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่น ๆ ได้
59. ระวังอันตราย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
อธิบายรูปป้ายจราจร
60. สลับกันไป
หมายความว่า ทางข้างหน้าจำนวนช่องจราจรลดลงผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และให้ขับรถสลับกันไปด้านละคันอย่างระมัดระวัง
อธิบายรูปป้ายจราจร
61. เตือนแนวทางต่าง ๆ
หมายความว่า ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเดนิรถด้วยความระมัดระวัง
อธิบายรูปป้ายจราจร