ทำไมถึงห้ามหักพวงมาลัยจนสุด? พฤติกรรมร้าย ทำลายรถยนต์

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

อย่างที่รู้กันว่าพวงมาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุมให้รถยนต์วิ่งไปในทิศทางที่ต้องการ เวลาเลี้ยวรถหรือถอยจอด หลายคนชอบหมุนพวงมาลัยจนสุดก่อนเหยียบคันเร่ง ซึ่งรู้หรือไม่ การหมุนพวงมาลัยจนสุดนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบรถยนต์ของเราได้มากกว่าที่คิด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีได้หลายกรณี ดังนี้

พวงมาลัย

1. กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดพร้อมออกตัวแรง

การกระทำเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเพลาล้อหน้า ซึ่งจะทำให้ลูกปืนของเพลาหรือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เสียหายโดยตรง (สำหรับรถที่ใช้พาวเวอร์แบบที่ใช้ระบบไฮดรอริกในการสร้างความดันน้ำมัน)

2. กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดค้างไว้นานๆ

มีความความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบของพวงมาลัยเกิดความเสียหายได้ นั่นก็เพราะน้ำมันพาวเวอร์เกิดความร้อนสูง (สำหรับรถที่ใช้พาวเวอร์แบบที่ใช้ระบบไฮดรอริกในการสร้างความดันน้ำมัน)

3. กรณีหมุนพวงมาลัยจนสุดแรงๆ

 เมี่อหักพวงมาลัยจนสุดแรงๆ จะทำให้น้ำมันพาวเวอร์ไหลย้อนกลับมาสูงมาก ซึ่งอาจทำให้น้ำมันพาวเวอร์เกิดการรั่วซึมออกจากตัวปั๊มและสายยาง อีกทั้งข้อต่อซีลยาง หรืออะไหล่บางส่วนของรถอาจเกิดการเสียหายได้ (สำหรับรถที่ใช้พาวเวอร์แบบที่ใช้ระบบไฮดรอริกในการสร้างความดันน้ำมัน)

4. กรณีหมุนพวงมาลัยในขณะที่รถกำลังหยุดนิ่ง

 การหมุนพวงมาลัยในตอนที่รถหยุดนิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในทันที แต่การหักพวงมาลัยแบบนี้จะส่งผลระยะยาวอย่างแรก คือ ยางรถจะเกิดการเสียดสีกับพื้นถนนทำให้ดอกยางสึกก่อนกำหนด และถ้าหากเป็นรถที่ใช้พวงมาลัยระบบไฟฟ้าอาจจะเสียได้ง่าย เนื่องจากมอเตอร์พวงมาลัยทำงานหนักกว่าปกติ ที่สำคัญค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชุดมอเตอร์ค่อนข้างสูงมาก

พวงมาลัย

 การหมุนพวงมาลัยจนสุดเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้ผู้ใช้รถทุกๆ คนมองข้าม เพราะนอกเหนือจากการส่งผลให้ระบบต่างๆ ของรถเกิดความเสียหายแล้ว บางทีอาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้ด้วยเช่นกัน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันซักนิด ช่วยเซฟทั้งชีวิต เซฟทั้งค่าซ่อมรถคู่ใจ