มือใหม่ต้องรู้ ! หลักการแซง หรือ การถูกแซง อย่างถูกวิธี

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

การเกิดอุบัติเหตุจากการแซง (ไม่พ้น) หรือ การถูกแซง นับเป็นสาเหตุใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม ในถนน 2 เลน ที่มีรถสวนไป-มา สาเหตุหลักๆ อาจมาจากผู้ขับขี่ขาดทักษะ และหรือมารยาทของผู้ขับขี่ (เอง) เป็นอับดับต้นๆ ถัดมาอาจมาจากสภาพแวดล้อม จากสภาพถนน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่คนขับรถจำเป็นต้องเรียนรู้!

หลักการแซง

ถ้าผู้ขับขี่พอมีประสบการณ์ขับรถทางไกลมาพอสมควร ก็จะทราบหลักการปฏิบัติง่ายๆ ก็คือ การแซง และถูกแซงให้ปลอดภัยนั้น เมื่อเราเห็นรถข้างหลังให้สัญณานไฟขอแซง เราต้องแสดงมารยาทลดความเร็วรถของเราลง พร้อมๆ กับให้สัญญาณตอบด้วยการเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เบี่ยงชิดช่องทางซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการแซงให้แก่รถที่ต้องการแซงวิ่งผ่านขึ้นหน้าได้สะดวก ส่วนรถที่ต้องการแซง เมื่อเห็นปลอดภัยก็รีบเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา และเร่งแซงผ่านขึ้นไปให้เร็วที่สุด

หลักการง่ายๆ เพียงแค่นี้ ถ้าผู้ขับขี่ทุกคนมีให้กัน รับรองเลยว่า อุบัติเหตุ และปัญหารถติดจะเบาบางลงแน่นอน ฉะนั้นมารยาทการขับขี่ขอให้เริ่มที่ตัวเรา ถ้าเรารู้ตัวขับช้า ให้วิ่งเลนซ้ายหรือเลนกลาง เท่านั้น เลนขวาไว้สำหรับรถเร็ว หรือที่เค้ารีบกว่าเรา

ต่อไปนี้เวลาขับรถขอให้หมั่นมองกระจกมองหลังและกระจกมองข้างบ่อยๆ ไม่เปิดวิทยุเสียงดัง เพราะจะได้ยินและมองเห็นรถเพื่อนร่วมทางเปิดไฟขอทางหรือกดแตรขอทาง เราจะได้รีบเปิดทางให้กับรถที่เค้าเร็วกว่าเรา แซงขึ้นไปได้โดยปลอดภัย

หลักการแซง

จะเห็นว่าการขับแซงและผ่านขึ้นหน้า ยังถือเป็นกฎหมาย* พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวดที่ 2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า

หมวด 2 อีกด้วย
การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า

มาตรา 44(5) ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะ ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา 37 (3) หรือมาตรา 38 (3) และเมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีด ขวางรถอื่นที่กำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้