ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.8

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

21. ทางโทแยกทางเอกทางขวา รูปตัววาย
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวารุปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์ทางจราจร
22. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน
สัญลักษณ์ทางจราจร
23. วงเวียนข้างหน้า
หมายความว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถเข้าสู่วงเวียนด้วยความระมัดระวัง ห้ามมิเลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ
24. ทางแคบด้านซ้าย
หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
สัญลักษณ์ทางจราจร
25. ทางแคบด้านขวา
หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
26. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์ทางจราจร
27.ช่องจราจรปิดด้านขวา
หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านขวา ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์ทางจราจร
28. สะพานแคบ
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาอีกฟากหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
29. ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทางให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถ ให้ห่างจากรถไฟ อย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอย จนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
สัญลักษณ์ทางจราจร
30. ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือ เจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรถอยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้ว ให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้
สัญลักษณ์ทางจราจร