ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.9

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

31. ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือ เจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรถอยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้ว ให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้
สอบใบขับขี่รถยนต์
32. ทางแคบ
หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร”ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดกว้างไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
33. ทางลอดต่ำ
หมายความว่า ทางข้างหน้าจะต้องลอดช่องลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร” ที่แสดงไว้ป้ายนั้น รถที่มีความสูงรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกสูงไม่เกินจำนวนตัวเลข ที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
34. ทางลงลาดชัน
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันลงเขา หรือลงเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย ให้ขับรถช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลอดเกียร์ หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด ในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเป็นที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อความปลอดภัย
35. ทางขึ้นลาดชัน
หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย อาจกำบังสายตา ไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมาให้ขับรถ ให้ช้าลง และเดินรถให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
36. รถกระโดด
หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
37. ผิวทางขรุขระ
หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
สอบใบขับขี่รถยนต์
38. ทางลื่น
หมายความว่า ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าให้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
39. ทางเป็นแอ่ง
หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกระทันหัน หรือแอ่ง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
สอบใบขับขี่รถยนต์
40. ผิวทางร่วน
หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากวัสดุผิวทาง
สอบใบขับขี่รถยนต์