สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ครั้งแรก มีขั้นตอนอะไรบ้าง 2565

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

สำหรับผู้ที่ไม่มีเคยสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และตั้งใจว่าจะสอบใบขับขี่เป็นครั้งแรก คงมีข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ทำยากหรือเปล่า ซี่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไร โดยมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

อายุของผู้ที่จะทำใบขับขี่

  • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลได้ แต่ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ในรถทุกรูปแบบ
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะได้

เอกสารที่ใช้

1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบรับรองแพทย์
3.ถ้ามีการจองคิวออนไลน์ ให้บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วย
4.ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแทนบัตรประชาชนได้

เอกสารที่ใช้

การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้เวลา 2 วัน แบ่งเป็นสอบทฤษฏีและสอบภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

1.เพื่อความสะดวกแนะนำให้จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ล่วงหน้า (อ่านวิธีจองคิวออนไลน์)
2.เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งตามวันนัด และแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

  • ทดสอบตาบอดสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

4.อบรมใบขับขี่ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและบ่าย
5.สอบทฤษฏีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 50 ข้อ ต้องถูกอย่างน้อย 45 ข้อ หรือ 90%
6.ในวันที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ท่า
ท่าที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
ท่าที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
ท่าที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซกเข้าโค้งแคบ รูปตัว Z ห้ามชนกรวยล้ม
ท่าที่ 4 ขับรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง รูปตัว S ห้ามชนกรวยล้ม
ท่าที่ 5 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก หลบสิ่งกีดขวาง

ค่าใช้จ่าย

105 บาท (ค่าใบขับขี่ 100 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)