เพิ่งจะรู้! ทำไม “รถป้ายแดง” ถึงห้ามขับเวลากลางคืน?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมรถใหม่ป้ายแดง ถึงห้ามใช้งานในเวลากลางคืน แถมยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอีกมากมายเมื่อเทียบกับรถป้ายขาว (หรือป้ายดำ) บทความนี้จะพาไปหาคำตอบกันว่าทำไมรถป้ายแดง ถึงห้ามวิ่งตอนกลางคืน

"ป้ายแดง" คืออะไร?

ป้ายแดง หรือป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังสีแดง เป็นป้ายทะเบียนพิเศษที่ทางกรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานชั่วคราวระหว่างรอจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก หรือนำรถไปส่งลูกค้าหรือนำไปซ่อมแซม โดยป้ายทะเบียนสีแดงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้

ทำไม "รถป้ายแดง" ถึงห้ามวิ่งกลางคืน?

รถป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่ารถป้ายแดง สามารถวิ่งบนท้องถนนได้เฉพาะช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. หรือเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น แต่ปัจจุบันอาจมีการอนุโลมให้ถึง 20.00 น. เนื่องจากปัญหาสภาพการจราจร หากนำรถมาใช้งานหลังจากนั้นอาจถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าพนักงานได้

สาเหตุสำคัญที่ป้ายแดงถึงห้ามวิ่งในเวลากลางคืน เนื่องจากรถคันดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยากแก่การตรวจสอบหากถูกนำไปก่ออาชญากรรม รวมถึงหากรถถูกโจรกรรมก็ยากต่อการติดตามเช่นกัน ส่วนคนทั่วไปที่นำรถป้ายแดงมาใช้งานในยามวิกาลเนื่องจากมีความจำเป็นแล้วล่ะก็ อาจไม่ได้รับความสะดวกกรณีผ่านด่านตรวจ เพราะมักถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจสอบเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของรถนั่นเอง

นอกจากนี้ ตามกฎหมายยังระบุให้รถป้ายแดงสามารถวิ่งได้เฉพาะเขตที่ระบุบนแผ่นป้ายทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถวิ่งข้ามจังหวัดได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้น

ป้ายแดงใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

การใช้รถป้ายแดงจำเป็นต้องใช้ควบคู่สมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเสมอ โดยผู้จำหน่ายรถจะต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้งาน หากพบว่าเจ้าของรถใช้งานรถป้ายแดงเกิน 30 วัน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท