มอเตอร์ไซค์โดนจับความเร็วไหม ?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

กล้องจับความเร็วมีเยอะขึ้นยังกับดอกเห็ด สำหรับเราชาวสองล้อแล้วนั้น เคยสงสัยไหมว่ากล้องมันถ่ายรูปเรา ทันหรือไม่ จดหมายการพี่ตำรวจส่งถึงบ้านบ้างหรือป่าว เราหาข้อมูลมาอัพเดตให้ความกระจ่างกัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 โดยข้อความสำคัญของ ประกาศฉบับดังกล่าวคือ รถยนต์ที่นอกเหนือจากข้อยกเว้น 6 ข้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้น มีข้อจำกัดด้านการจราจร หรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงนี้ยังไม่ครอบคลุมถนนทุกเส้น แต่ต้องเป็นทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ที่มีช่องเดินรถทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป (4 ช่องจราจรไป – กลับ) มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

ขับรถความเร็วเท่าไร ไม่ให้โดนใบสั่ง

สำหรับข้อกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้
รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
กฎหมายกำหนดความเร็วรถใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว เลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90กม./ชม.
รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
รถจักรยานยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

จากการหาข้อมูล พบว่ารถมอเตอร์ไซค์ มักจะไม่โดยถ่ายภาพ โดยกล้องจับความเร็วมากนักอาจเป็นเพราะว่า รถไม่มีทะเบียนด้านหน้า และบางคันทะเบียนด้านหลังก็หลบมุม แต่อาจจะโดนที่ตำรวจเรียกปรับเรื่องทะเบียน แต่ใช่ว่ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งเกินกฏหมายกำหนดได้ บางคันก็โดนถ่าย และเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อย MOTOFIIX สนับสนุนให้ทุกท่านขัยรถด้วยความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อตัวท่านเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ถ้ารถท่านแรงอยากลองขีดจำกัดความแรง แนะนำสนามจ๊ะ ขับขี่ปลอดภัย ความเร็วพอประมาณ เปิดไฟ ใส่หมวก ทำตามกฏจราจร