ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.1

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

1. ป้ายหยุด
หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
สัญลักษณ์จราจร
2. ป้ายให้ทาง
หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
3. ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อกันตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
4. ป้ายห้ามแซง
หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
5. ป้ายห้ามเข้า
หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์จราจร
6. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
สัญลักษณ์จราจร
7. ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
8. ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
สัญลักษณ์จราจร
9. ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางขวา
สัญลักษณ์จราจร
10. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับ
สัญลักษณ์จราจร