ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.5

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

41. ป้ายให้ชิดขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
42. ป้ายให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา
หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้าย
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
43. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
44. ป้ายให้เลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

45. ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
46. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
47. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
48. วงเวียน
หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่
49. ช่องเดินรถประจำทาง
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
50. ช่องเดินรถมวลชน
หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏใน
ป้ายจราจรสอบใบขับขี่