นั่งโดยสารกระบะท้าย ผิดกฎหมายหรือไม่?

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

การนั่งโดยสารบนกระบะท้าย มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่? และหากมีความจำเป็นต้องนั่งโดยสารกระบะท้ายจริงๆ จะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทุกคน

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะข่าวการบังคับใช้มาตรการห้ามนั่งแค็บ-ท้ายกระบะออกมา แต่ภายหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน จึงได้มีการอนุโลมให้สามารถนั่งในแค็บและท้ายกระบะได้สูงสุดไม่เกิน 6 คน โดยเพจ “ขับขี่ปลอดภัย ” ได้ให้คำแนะนำในการโดยสารท้ายกระบะอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้

  • ต้องปิดฝากระบะตลอดการเดินทาง
  • ห้ามนั่งริมขอบกระบะ
  • ห้ามนั่งโดยสารซ้อนผู้อื่น หรือนั่งบนสิ่งของที่บรรทุกบนท้ายกระบะ
  • ห้ามยืนโดยสารเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่บนตำแหน่งใดของกระบะท้ายก็ตาม
  • ไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ
กระบะท้าย

 ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีผู้โดยสารในตอนท้ายกระบะได้สูงสุดไม่เกิน 6 คน และนั่งโดยสารในแค็บได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน โดยไม่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดนิรภัย และให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 60 กม./ชม.

 เพจดังกล่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถิติ 1 ใน 4 ของการเกิดอุบัติเหตุ จะมีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะกระเด็นหลุดออกจากตัวรถ อีกทั้งผู้โดยสารกระบะท้ายยังมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารตอนหน้าที่คาดเข็มขัดนิรภัยถึง 8 เท่า จึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีความจำเป็นต้องโดยสารกระบะท้าย รวมถึงผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน