ทำใบขับขี่ใหม่ 2565 ทำอย่างไร อบรมออนไลน์ได้หรือไม่

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ผู้ที่จะสามารถทำใบขับขี่รถยนต์ได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่เพิ่งทำครั้งแรกมีขั้นตอนดังนี้

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำใบขับขี่ หลังจากนั้นให้คุณบันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่ง

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

4. อบรม

 • การอบรมเพื่อทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้
 • ระยะเวลาในการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.)

5. สอบข้อเขียน

 • สอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 • ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ จะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วันหลังอบรม

6. สอบปฏิบัติ ทดสอบขับรถ

การสอบปฏิบัติจะต้องนัดหมายในวันอื่น ซึ่งขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ มีด้วยกัน 3 ท่าดังนี้

 • ท่าเดินหน้าและถอยหลัง
 • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
 • ท่าขับรถถอยเข้าซอง

7. ชำระเงิน / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

 • ค่าทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท