สอนขับรถยนต์ เดินหน้าและถอยหลังในซองตรง ต่อใบขับขี่2565ที่ นัมเบอร์วันไดร์ฟ ศรีสะเกษ

สอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ เทคนิคดีๆ ต้องที่ นัมเบอร์วันไดร์ฟ ศรีสะเกษ ต่อใบขับขี่2565

เรียนกับ นัมเบอร์วันไดร์ฟ ศรีสะเกษ จบแล้วสามารถขับรถเดินหน้าและถอยหลังรถในลักษณะทางตรงได้โดยไม่ชนสิ่งกีดขวางด้านข้างรถและด้านหลังได้อย่างปลอดภัย

ในบทเรียนผู้เรียนต้องแสดงความสามารถในการขับรถในการเดินหน้าและถอยหลังกลับในลักษณะทางตรงที่ลักษณะมีสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย และทำการฝึกลักษณะดังกล่าว ซ้ำ ๆ ได้ เพื่อนำทักษะการฝึกในบทเรียนนี้ไปใช้กับการฝึกในบทเรียนต่อไปได้

การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในซองตรง ปฏิบัติดังนี้

1.ขณะเดินหน้าเข้าไปในซองให้ตรวจสอบระยะด้านข้างรถกับแนวเสาโดยให้ตัวรถอยู่ระหว่างช่องตรง
กลาง ต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่ นัมเบอร์วันไดร์ฟ ศรีสะเกษ
2. หยุดรถด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่กำหนด และขณะถอยหลังให้หยุดตัวรถในระยะที่กำหนด
3. ก่อนทำการถอยหลังให้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านหลัง ด้านซ้ายและขวา ของรถด้วยกระจกส่อง
หลังและการมองอ้อมไหล่
4. ขณะทำการถอยรถให้เคลื่อนรถช้า ๆ และตรวจสอบระยะด้านซ้ายขวาและให้มองไปด้านหลังใน
ระยะไกล ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
5. การจับพวงมาลัยควรจับอยู่ในตำแหน่ง 2 และ 10 ตามเข็มนาฬิกาและมีการหมุนตรงกันข้ามกับด้านที่
เห็นว่าด้านหลังอาจชน โดยมีการหมุนพวงมาลัยไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของรอบ
6. เมื่อทำการหมุนพวงมาลัยแก้ไขแล้วให้กลับไปมองด้านข้างอีกด้านหนึ่งทันทีและตรวจสอบระยะซ้าย
และขวาตลอดเวลาเมื่อรถหยุด

ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจในฝึกเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี้

  • ความสัมพันธ์ในการใช้คลัทช์และเบรกขณะเคลื่อนรถ
  • ควรเน้นเรื่องการจับพวงมาลัย และการหมุนพวงมาลัยเพื่อการแก้ไขลักษณะรถ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งด้านข้างและด้านหลัง
  • หยุดในระยะที่กำหนดขณะถอยหลัง ต่อใบขับขี่2565ที่ นัมเบอร์วันไดร์ฟ ศรีสะเกษ