หลักการใช้คลัช สำหรับรถเกียร์ธรรมดา

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

วิธีการใช้คลัชในเกียร์ธรรมดา

คลัช

1.เมื่อใส่เกียร์หรือปลดเกียร์ว่าง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ควรเหยยียบคลัชให้จมเสียก่อนทุกครั้ง
2.เมื่อตองการจะออกรถต้องปล่อยคลัชออกช้า ๆ เืพ่อให้รถเคลื่อนที่ออกไปช้า ๆ ก่อน แล้วจึงรีบปล่อยคลัชให้หมด
3.พยายามปล่อยคลัช ออกรถอย่าให้รถกระตุก แต่ถ้ารถมีอาการกระตุกก็ควรปล่อยคลัชให้ช้าลงกว่าเดิมอีก

ข้อควรระวังในการใช้คลัช

  • เมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องแล้ว แต่รถจอดอยู่กับที่ ไม่ควรเหยียบคลัชแช่เอาไว้ เพราะจะทำให้บอลเบริ่งคลัชเสียเร็ว
  • ควรตรวจเช็คระยะฟรีคลัชเสียก่อนทุกครั้งก่อนที่จะใช้รถ ถ้าหากว่าขาเหยียบคลัชไม่มีระยะฟรีเลย หรือฟรีมากฟรีน้อย ก็ควรจัดระยะเสียใหม่ คือให้มีระยะฟรีประมาณ 1 – 3/4 นิ้ว
    ห้ามเหยียบเลี้ยงคลัช คือ
  • เพื่อต้องการลดความเร็ว หรืออกรถช้าเกินไป
  • เมื่อรถกำลังตก
  • เมื่อรถจำเป็นต้องจอดบนส่วนลาดของเนิด แต่ใช้เลี้ยงคลัชให้รถหยุด คลัชจะเสียหายเร็ว