7 เทคนิค การขับรถมอเตอร์ไซค์ ขึ้น-ลง ภูเขา

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

การขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา-ลงเขา เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ควรเพิ่มความระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยมีเทคนิคสำคัญในการใช้รถที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนการเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร้กังวล

ขึ้น-ลง ภูเขา

รวมเทคนิคการใช้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา-ลงเขาอย่างปลอดภัย

สำหรับการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ จำเป็นต้องเรียนรู้จักวิธีการขับขี่เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางขึ้นเขา-ลงเขา ดังนี้

  • ควรเลือกใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นเขาหรือทางที่มีความชันมาก ๆ เพราะเราต้องการแรงมากกว่าการขับรถมากกว่าทั่วไป ส่วนเกียร์ที่เหมาะกับการใช้ขึ้นเขาหรือทางชันควรเลือกใช้เกียร์ 1 และ 2 เท่านั้น ถือว่าเป็นเกียร์ที่มีแรงมากกว่า ควรเลือกใช้เกียร์ 1 กับ 2 เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการขึ้นเขา
  • การใช้เกียร์ในการลงเขา เป็นการเลือกใช้เกียร์ต่ำเหมือนกับเกียร์ที่ใช้ขึ้นเขาคือเกียร์ 1 และ 2 ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการวิ่งรถให้ช้าลงลดความเสี่ยงได้ และควรเลือกใช้ถนนทางด้านซ้ายเข้าไว้จะทำให้การขับขี่สามารถหลบหลีกได้เมื่อมีรถอื่นสวนเข้ามา การลงเขาจำเป็นต้องรู้วิธีการผ่อนกำลังในการลงเพื่อช่วยให้คุณสามารถควบคุมรถได้ดีไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแต่อย่างใด
  • ห้ามแซง ในการเดินทางบนเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือมีความลาดชัน ทางที่ดีที่สุดควรเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ควรขับแซงในเขตที่มีป้ายห้ามแซง เพราะบนเขาส่วนมากก็จะมีปัญหาอุบัติเหตุในการแซงเกิดขึ้นบ่อยมาก ควรใส่ใจในป้ายจราจร ป้ายแจ้งเตือนต่าง ๆ ด้วยเพื่อความปลอดภัย
  • การรู้จักคำนวณระยะในการเบรกทางลง ทางที่มีความชันมาก ควรรู้จักกะระยะการเบรกเพื่อเป็นการเพิ่มความยาวกว่าปกติ เนื่องจากมีความลาดชันของพื้นและน้ำหนักของตัวรถมีผลต่อการเบรกที่ลดลง เมื่อใช้ทางลาดควรคำนวณระยะเบรกให้เพิ่มมากขึ้น
  • การเร่งเครื่องควรมีความสม่ำเสมอ อย่าลดหรือผ่อนบ่อยครั้ง ควรขับขี่ด้วยการส่งกำลังให้สามารถขึ้นเขาได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในทางลาดชันยาว ๆ ควรใช้ความเร็วที่ต่อเนื่อง หากหยุดหรือผ่อนบ่อย ๆ จะทำให้การขับขี่รถเสียกำลังได้ง่ายหรือรถไหลลง หรือต้องการความเร่งก็ทำงานได้ไม่ดี
  • การแตะเบรกเป็นระยะในทางลงเขาการใช้แรงฉุดจากเครื่องยนต์อย่างเดียวไม่พอ อาจจะต้องช่วยเพิ่มการแตะเบรกเป็นระยะ ๆ จะช่วยในการชะลอความเร็วของรถแต่ก็ไม่ควรแตะเบรกยาวเกินไปเสี่ยงต่อการที่ผ้าเบรกของคุณไหม้ได้ แต่การแตะเบรกเป็นระยะบางครั้ง ช่วยเรื่องการผ่อนกำลังและลดแรงฉุดจากทางลาดให้ไม่ส่งกำลังมากเกินไป จะทำให้เราสามารถควบคุมบังคับทิศทางได้
ขึ้น-ลง ภูเขา

สำหรับการขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา-ลงเขา ของนักเดินทางต่างจักหวัดโดยเฉพาะพวกที่ชื่นชอบการออกทริปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือเดินทางเที่ยวตามอุทยาน การเลือกศึกษาเส้นทางและรู้จักวิธีการขับขี่จำเป็นต้องรู้จักวิธีการขับขี่ให้ปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงจากการเดินทางได้ดี เป็นหนึ่งในวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางได้อย่างมั่นใจนั่นเอง